Нээрээ дээ. Зүгээр байхад нь хүүхэд битгий оролдоод байгаарай.